Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2022 18:01

Karta zamówienia #SE-OHZ2-2022/004704
Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Informacje

ID zamówienia
35097
Nazwa zamówienia
Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
Numer zamówienia
SE-OHZ2-2022/004704
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
6 782,09 EUR
Główny CPV
33136000-2 - Przyrządy obrotowe i ścierne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Franko
tomas.franko@minv.sk
+421 961054098

Dokumenty