Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2022 18:59

Karta zamówienia #8/4/2021/DNS -022/2022
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre výzva č. 22

Informacje

ID zamówienia
35101
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre výzva č. 22
Numer zamówienia
8/4/2021/DNS -022/2022
Numer ogłoszenia BZP
14204-MUS
Numer ogłoszenia EU
2021/S 038-095285
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 411,63 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zadávanie v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na
roky 2021-2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a)77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva
b)77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.12.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adres
Koháryho 2
Levice
93401, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty