Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 08:46

Karta zamówienia #2017/MOC/66
Zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obci Močenok

Informacje

ID zamówienia
3526
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obci Močenok
Numer zamówienia
2017/MOC/66
Numer ogłoszenia BZP
12087 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
700 749,87 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45262700-8 - Przebudowa budynków
39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania
45321000-3 - Izolacja cieplna
45262650-2 - Roboty w zakresie okładania
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

V súťažných podkladoch

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.10.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Močenok
Adres
Sv. Gorazda 629
Močenok
951 31, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubomír Kubička
lubomir.kubicka@vosk.sk
+421 00000000
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4413?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mo%C4%8Denok&ico=&obec=&month=&year=2019&text=