Status: Zakończona

Czas serwera: 30.05.2023 02:46

Karta zamówienia #24/2022/JH
Poštové služby

Informacje

ID zamówienia
36171
Nazwa zamówienia
Poštové služby
Numer zamówienia
24/2022/JH
Numer ogłoszenia BZP
12-MSS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 252-733490
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 333 363,2100 EUR
Główny CPV
64110000-0 - Usługi pocztowe
Uzupełniające CPV
79810000-5 - Usługi drukowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu komplexného zabezpečenia služieb
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Komplexné zabezpečenie univerzálnych poštových služieb, prenájom P.O.BOXov. Zberné jazdy, Peňažný platobný styk, spracovanie neštandardných formátov

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
27.01.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty