Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 17:51

Karta zamówienia #R1-9/37/2018
Rekonštrukcia IV.Chirurgickej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov

Informacje

ID zamówienia
362
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia IV.Chirurgickej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov
Numer zamówienia
R1-9/37/2018
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
147 000,00 EUR
Główny CPV
45215130-7 - Roboty budowlane w zakresie klinik
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom je rekonštrukcia, stavebné úpravy stávajúcich priestorov na 6. poschodí strana A a strana B lôžkovej časti za účelom zlepšenia hygienicko-prevádzkového štandardu lôžkových oddelení. Ide o kompletnú rekonštrukciu soc. zariadení (kúpeľne na izbách pacientov, spoločné kúpeľne, kúpeľňa na izbe JIS), čistiacich miestností, prevádzkových miestností, a to najmä výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane výmeny rozvodov studenej vody (SV) teplej vody (TÚV), kanalizácie od stúpačky, výmena jestvujúcich podhľadov, svietidiel a koncových prvkov (chodba, stanovište sestier, soc. zariadenia, prevádzkové miestnosti) vrátane elektroinštalácie od rozvádzača vrátane vyhotovenia a dodania revíznej správy, výmena podlahových krytín na chodbách, izbách pacientov, vrátane elektrostaticky vodivej podlahovej krytiny s dodaním revíznej správy. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je kompletná demontáž, búracie práce jestvujúcich zariadení, sanity, obkladov, dlažieb, atď., vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch Nemocnice Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Rekonštrukcia IV:Chirurgickej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov
12.03.2018 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty