Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 06:29

Karta zamówienia #ZP.042.10.2022
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie

Informacje

ID zamówienia
36266
Nazwa zamówienia
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie
Numer zamówienia
ZP.042.10.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00511091
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Uzupełniające CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących
39100000-3 - Meble
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia zgodna z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
23.01.2023 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.01.2023 11:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Teresin
Adres
Zielona 20
Teresin
96-515, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Anna Góralczyk
zam.publiczne@teresin.pl
+48 468642539

Dokumenty