Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:02

Karta zamówienia #1/2023/VS
"Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" - Vybavenie lôžkami a operačnou technikou

Informacje

ID zamówienia
36513
Nazwa zamówienia
"Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" - Vybavenie lôžkami a operačnou technikou
Numer zamówienia
1/2023/VS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 011-026842
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
189 137,40 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne
33167000-8 - Lampy chirurgiczne
33192230-3 - Stoły operacyjne
33192210-7 - Stoły do badania
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tejto zákazky je dodávka a montáž zdravotníckej technológie, ktorými sú lôžka a operačná technika pre pracovisko nového pôrodného sálu NsP Považská Bystrica.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.03.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Adres
Nemocničná 986
Povážská Bystrica
017 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniela Máčková
mackova@nemocnicapb.sk
+421 424304491

Dokumenty

Časť č.1 Lôžka s príslušenstvom

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
77 123,25 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č.2 Operačné lampy a operačné stoly

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
97 479,15 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33167000-8 - Lampy chirurgiczne
33192230-3 - Stoły operacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č.3 Vyhrievané lôžko

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14 535,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy