Status: Trwająca

Czas serwera: 05.10.2023 05:22

Karta zamówienia #258/2023/520
ŠS Trstice - vonkajšie záhony

Informacje

ID zamówienia
36636
Nazwa zamówienia
ŠS Trstice - vonkajšie záhony
Numer zamówienia
258/2023/520
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
52 547,71 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vybudovanie nových záhonov pre pestovanie veľkokorenných sadeníc. Prakticky sa jedná o zriadenie betónových záhonov na spevnených plochách, prekrytých protiveternou sieťou a tieniacou tkaninou na oceľovej konštrukcii, vrátane moderného závlahového systému.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.01.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.01.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adres
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 905444352

Dokumenty