Status: Trwająca

Czas serwera: 30.05.2023 03:11

Karta zamówienia #18/2022/PJ
Poskytovanie služieb podpory aplikácií eSCAN, jDoc a CUD

Informacje

ID zamówienia
36641
Nazwa zamówienia
Poskytovanie služieb podpory aplikácií eSCAN, jDoc a CUD
Numer zamówienia
18/2022/PJ
Numer ogłoszenia BZP
1323 - MSS Vestník č. 11/2023 - 17.01.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 011-028758
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 136 839,73 EUR
Główny CPV
72222300-0 - Usługi w zakresie technologii informacji
Uzupełniające CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je:
a)technická podpora (support) pre riešenie záručných technických a systémových problémov aplikácií eSCAN, modulov aplikácie jDocIM a CUD,
b)produktová podpora (maintenance) SW aplikácií vrátane zabezpečenia prechodu licencií aplikácie eSCAN a modulu jDocIM konceptu aplikácie jDoc na multilicencie v prvom roku produktovej podpory,
c)produktová podpora pre multilicencie na organizáciu modulu jDocGovConnector a DMS
d)prispôsobenia SW aplikácií (customizácia) na podmienky objednávateľa a poradenské služby súvisiace s využívaním SW aplikácií.

Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.02.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Peter Jombík
peter.jombik@vszp.sk
+421 220824608

Dokumenty