Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 15:57

Karta DSZ #MAR 4/2023
DNS Poskytovanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb

Informacje

ID zamówienia
36853
Nazwa zamówienia
DNS Poskytovanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb
Numer zamówienia
MAR 4/2023
Numer ogłoszenia BZP
4981 - MUS, V.č. 26/2023 - 06.02.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 025-070275
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
250 000,00 EUR
Główny CPV
90923000-3 - Usługi odszczurzania
Uzupełniające CPV
90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
85142300-9 - Usługi w zakresie higieny
90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb bežne dostupných na trhu na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ predpokladá pravidelné zverejňovanie výziev na 6 mesačnej báze a nepravidelné zverejňovanie mimoriadnych výziev podľa aktuálnych potrieb.
Verejný obstarávateľ môže navrhovať pri predkladaní výziev aj skrátené konanie. Každý zaregistrovaný uchádzač bude mať právo na namietnutie skráteného konania.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.03.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
06.03.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
05.03.2027 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty