Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 06:04

Karta DSZ #MAR 5/2023
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu

Informacje

ID zamówienia
36873
Nazwa zamówienia
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu
Numer zamówienia
MAR 5/2023
Numer ogłoszenia BZP
4777 - MUS, V. č. 26/2023 - 06.02.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 025-073549
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
250 000,00 EUR
Główny CPV
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
Uzupełniające CPV
30195000-2 - Tablice
44174000-0 - Folia
22000000-0 - Druki i produkty podobne
30199410-7 - Papier samoprzylepny
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa tlačiarenských a príbuzných služieb , tlačených výrobkov, polepov na vozidlá, informačných tabúl, bežne dostupných na trhu na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
02.03.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
01.03.2027 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty