Status: Zakończona

Czas serwera: 18.08.2019 01:43

Karta zamówienia #33/19
Výměna akumulátorů v UPS

Informacje

ID zamówienia
3696
Nazwa zamówienia
Výměna akumulátorů v UPS
Numer zamówienia
33/19
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Výměna akumulátorů v UPS

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem zakázky je dodávka 144 ks akumulátorů do 3 UPS, a to včetně výměny, v souladu s technickou specifikací, která tvoří Přílohu č. 1 poptávkové dokumentace.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
24.05.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty