Status: Trwająca

Czas serwera: 29.01.2023 00:13

Karta zamówienia #965/2022
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov

Informacje

ID zamówienia
37207
Nazwa zamówienia
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov
Numer zamówienia
965/2022
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
0,10 EUR
Główny CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je služba Vypracovania statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov pre určené objekty Mesta Žiar nad Hronom .

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás na základe § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky, ktorá bude použitá pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY na predmet zákazky s názvom "Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov", a zároveň na vyhodnotenie zákazky.

Vašu cenovú ponuku pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie) , a to najneskôr do stredy 1.2.2022 do 10:00 hod.

V prípade, ak budete mať k zaslaným podkladom otázky, prosím kontaktujte nás.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
01.02.2023 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty