Status: Zakończona

Czas serwera: 30.05.2023 02:43

Karta zamówienia #2/2023/JH
Lieky ATC skupiny L01FA01

Informacje

ID zamówienia
37668
Nazwa zamówienia
Lieky ATC skupiny L01FA01
Numer zamówienia
2/2023/JH
Numer ogłoszenia BZP
6254-MST
Numer ogłoszenia EU
2023/S 028-082116
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 987 492,00 EUR
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Lieky ATC skupiny L01FA01

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.03.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.03.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty

Lieky ATC skupiny L01FA01 časť 1

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 407 200,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Lieky ATC skupiny L01FA01 časť 2

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 895 620,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Lieky ATC skupiny L01FA01 časť 3

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
684 672,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej