Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2023 10:50

Karta zamówienia #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Szczegóły wiadomości #362233

Data i czas doręczenia
15.02.2023 10:02:09
Od
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Usmernenie ku predkladaniu žiadostí o zaradenie do KS

Pri predkladaní žiadostí o zaradenie do "Kvalifikačného systému: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP", je potrebné do systému JOSEPHINE "Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému" vrátane všetkých požadovaných dokladov, vložiť do záložky "Ponuky/žiadosti". Zasielanie žiadosti a dokladov formou odpovede na výzvu - správu nie je prípustné, takáto žiadosť nie je predložená korektne a nemožno ju hodnotiť.