Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 03:25

Karta zamówienia #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Informacje

ID zamówienia
37785
Nazwa zamówienia
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.
Numer zamówienia
KO-KS-225-22
Rodzaj procedury
Kvalifikačný systém
Tryb zamówienia publicznego
Kvalifikačný systém
Rodzaj zamówienia
Usługi
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Účelom zriadenia kvalifikačného systému „Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP“ (ďalej len „kvalifikačný systém“, alebo aj „KS“), je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre potreby spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Spoločnosť SPP“). Zoznam dodávateľov zaradených do KS bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov zákaziek na vypracovanie projektových dokumentácií a výkon inžinierskej činnosti pri budovaní nových stavieb alebo rekonštrukcií jestvujúcich stavebných objektov rôzneho charakteru (napr. projektové dokumentácie pre stavebné úpravy a rekonštrukcie administratívnych a iných budov, inžinierskych sietí, oplotení, parkovísk, kotolní, technických zariadení budov a podobne). KS sa člení na 5 kategórií v závislosti od charakteru projektovej činnosti.

Komentarz

Prílohy "Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP" sú sprístupnené v systéme JOSEPHINE len registrovaným záujemcom.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí - kedykoľvek počas platnosti KS
12.02.2027 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Kozakovičová
jana.kozakovicova@spp.sk
+421 905472331

Dokumenty

Kategória č. 1: zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb charakteru "Všeobecné stavby" (projektovanie budov pre administratívu, správu a riadenie vrátane súvisiacich inžinierskych, energetických, dopravných a iných stavieb).

Główny CPV
-

Kategória č. 2: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Zdravotechnické zariadenia a inštalácie".

Główny CPV
-

Kategória č. 3: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Vykurovacie a klimatizačné zariadenia".

Główny CPV
-

Kategória č. 4: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Elektrotechnické zariadenia"

Główny CPV
-

Kategória č. 5: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Tepelné a plynové zariadenia".

Główny CPV
-