Status: Trwająca

Czas serwera: 05.10.2023 01:49

Karta zamówienia #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Szczegóły wiadomości #363008

Data i czas doręczenia
16.02.2023 14:21:30
Od
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Oznámenie o zmene kvalifikačného systému

V systéme JOSEPHINE bol ku kvalifikačnému systému "Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP"  vložený ďalší dokument, ktorým je Oznámenie o zmene požadovaných dokladov na preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti pre Kategóriu č. 1 kvalifikačného systému. Predmetnou zmenou boli rozšírené možnosti pre splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti.

Ostatné ustanovenia uvedené v „Oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP“ a v jeho prílohách zostávajú bezo zmeny. Zmeny sa netýkajú žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému, ktoré boli Spoločnosti SPP doručené pred dňom uverejnenia oznámenia o zmene.