Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 01:44

Karta zamówienia #38054
Linka na výrobu hrudkového tvarohu

Informacje

ID zamówienia
38054
Nazwa zamówienia
Linka na výrobu hrudkového tvarohu
Numer zamówienia
38054
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
42211000-8 - Maszyny mleczarskie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Linka na výrobu hrudkového tvarohu

Komentarz

Žiadame Vás o predloženie doplneného (len polia žltou farbou) a oprávnenou osobou za uchádzača podpísaného skenu dokumentu s názvom "Specifikacia_predmetu_zakazky_hrudkovy_tvaroh.xlsx"

Inštrukcie pre uchádzačov ku predloženiu ponuky sú vo videu na konci stránky: https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-4-2-v-kocke/11256 .

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2023 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AGRO TAMI, a.s
Adres
Cabajská 10
Nitra
95022, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Andrej Židek
vo@zaadvisory.sk
+421 904632343

Dokumenty