Status: Trwająca

Czas serwera: 27.03.2023 15:20

Karta DSZ #DNS1 STAVMAT 2018_2020
DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019

Informacje

ID zamówienia
381
Nazwa zamówienia
DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019
Numer zamówienia
DNS1 STAVMAT 2018_2020
Numer ogłoszenia BZP
3685-MUT
Numer ogłoszenia EU
2018/S 051-112564
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 700 000,00 EUR
Główny CPV
44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Uzupełniające CPV
44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby
44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy
44900000-9 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dynamický nákupný systém na nákup stavebných materiálov potrebných na bežnú činnosť verejného obstarávateľa v skupinách (XXX00000-Y) - 440 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov), 441 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 442 Konštrukčné výrobky, 443 Káble, drôty a súvisiace výrobky, 444 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely, 445 Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny, 446 Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia, 448 Náterové farby, laky a tmely, 449 Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať jednotlivé zákazky na dodávku stavebného materiálu v zvolených skupinách 440-449 podľa svojich aktuálnych potrieb.

Terminy

lehota na podanie žiadosti o účasť - zriadenie DNS
11.04.2018 10:00:00
Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
27.01.2020 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adres
A.Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Oferty