Status: Zakończona

Czas serwera: 28.02.2024 01:14

Karta zamówienia #6/2023/JH
Lieky ATC skupiny S01LA04

Informacje

ID zamówienia
38902
Nazwa zamówienia
Lieky ATC skupiny S01LA04
Numer zamówienia
6/2023/JH
Numer ogłoszenia BZP
11316-MST
Numer ogłoszenia EU
2023/S 051-152139
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 721 860,00 EUR
Główny CPV
33662100-9 - Środki oftalmologiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Lieky ATC skupiny S01LA04

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.04.2023 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty

Lieky ATC skupiny S01LA04 časť 1

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
11 084 800,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33662100-9 - Środki oftalmologiczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Lieky ATC skupiny S01LA04 časť 2

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 637 060,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33662100-9 - Środki oftalmologiczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej