Status: Zakończona

Czas serwera: 22.02.2024 05:25

Karta zamówienia #5/2023/JH
Lieky ATC skupiny B02BX04

Informacje

ID zamówienia
38912
Nazwa zamówienia
Lieky ATC skupiny B02BX04
Numer zamówienia
5/2023/JH
Numer ogłoszenia BZP
11371-MST
Numer ogłoszenia EU
2023/S 052-153237
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
2 956 316,00 EUR
Główny CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmetom zákazky je jeden liek s viacerými silami
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Lieky ATC skupiny B02BX04

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.04.2023 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty