Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 03:03

Karta DSZ #2006/2023
Energie pre Univerzitu Komenského 2023 - 27

Informacje

ID zamówienia
39211
Nazwa zamówienia
Energie pre Univerzitu Komenského 2023 - 27
Numer zamówienia
2006/2023
Numer ogłoszenia BZP
11955 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 056-165929
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.04.2023 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Eva Sabová
eva.sabova@uniba.sk
+421 290109209
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Dodávka elektrickej energie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność

Dodávka zemného plynu

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność