Status: Anulowana

Czas serwera: 02.10.2023 23:41

Karta zamówienia #39351
Plachtové haly - AGRO ZULA s.r.o.

Informacje

ID zamówienia
39351
Nazwa zamówienia
Plachtové haly - AGRO ZULA s.r.o.
Numer zamówienia
39351
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Plachtová hala - 6 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AGRO ZULA s.r.o.
Adres
Hlavná 187/14
Hrabušice
053 15, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Dokumenty