Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 17:41

Karta zamówienia #SA.270.6.2023
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek

Szczegóły wiadomości #381699

Data i czas doręczenia
03.04.2023 07:21:56
Od
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje o udostępnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.