Status: Trwająca

Czas serwera: 30.05.2023 04:12

Karta zamówienia #1/2023/DK
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva

Informacje

ID zamówienia
39462
Nazwa zamówienia
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Numer zamówienia
1/2023/DK
Numer ogłoszenia BZP
12473 - MST
Numer ogłoszenia EU
2023/S 060-174258
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
400 000,00 EUR
Główny CPV
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazku na samostatné časti. Verejný obstarávateľ zohľadnil vzhľadom na povahu zákazky všetky vecné, technické, časové faktory a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, pričom uplatnil princíp hospodárnosti a efektívnosti, ako aj princíp nediskriminácie.
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Imunochemické testy pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.04.2023 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Daniela Krnáčová
daniela.krnacova@vszp.sk
+421 220824735

Dokumenty