Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 15:25

Karta zamówienia #STU_ZMLV
Zmluvný výskum pre výskumný projekt UAVLIFE

Informacje

ID zamówienia
39550
Nazwa zamówienia
Zmluvný výskum pre výskumný projekt UAVLIFE
Numer zamówienia
STU_ZMLV
Numer ogłoszenia EU
2023/S 061-181898
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
699 666,67 EUR
Główny CPV
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je realizácia Zmluvného výskumu pre výskumný projekt UAV
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, v ktorých je možné predložiť ponuku aj samostatne podľa možností každého dodávateľa, a to:

1.Časť1.: Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie
2.Časť 2: Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania

Špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v Prílohe č. 1.1 č. 1.2 týchto súťažných podkladov.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2023 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
26.04.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Adres
Vazovova 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
812 43, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Michaela Takáč Markovičová
markovicova@visions.cc
+421 918600969

Dokumenty

Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
260 666,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Uzupełniające CPV
72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
439 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy