Status: Zakończona

Czas serwera: 06.07.2020 18:25

Karta zamówienia #MK/A/2019/14243
ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Informacje

ID zamówienia
3967
Nazwa zamówienia
ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
Numer zamówienia
MK/A/2019/14243
Rodzaj procedury
Zákazka do 5 000 EUR
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka do 5 000 EUR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 000,00 EUR
Główny CPV
79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Vysopal
peter.vysopal@kosice.sk
+421 556419326

Dokumenty