Status: Trwająca

Czas serwera: 04.07.2020 23:39

Karta zamówienia #S.270.1.3.2019
Dostawa gruzu budowlanego (kruszywa z recyklingu) na drogi w Nadleśnictwie Runowo

Informacje

ID zamówienia
3969
Nazwa zamówienia
Dostawa gruzu budowlanego (kruszywa z recyklingu) na drogi w Nadleśnictwie Runowo
Numer zamówienia
S.270.1.3.2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 111-271304
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Uzupełniające CPV
14212200-2 - Kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Cena

z VAT

Komentarz

Korespondencja wyłącznie za pośrednictwem modułu wiadomości w platformie Josephine

Terminy

Termin otwarcia ofert
23.07.2019 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
23.07.2019 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Runowo
Adres
Runowo Krajeńskie 55
Runowo Krajeńskie
89-421, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Marcin Leszczyński
marcin.leszczynski@torun.lasy.gov.pl
+48 530286008
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_runowo/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Część nr 1

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Uzupełniające CPV
14212200-2 - Kruszywo
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 2

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Uzupełniające CPV
14212200-2 - Kruszywo
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy