Status: Zakończona

Czas serwera: 05.07.2020 00:31

Karta zamówienia #S/11690/OVO/2019
Kanyly preplachové

Informacje

ID zamówienia
3977
Nazwa zamówienia
Kanyly preplachové
Numer zamówienia
S/11690/OVO/2019
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
9 618,00 EUR
Główny CPV
33141220-8 - Kaniula
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Špeciálny zdravotnícky materiál určený pre kardiochirurgické operácie s mimotelovým obehom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adres
Ondavská 8
Košice
04011, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty