Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 17:30

Karta DSZ #17/2023
Všeobecné antiinfektíva

Informacje

ID zamówienia
39821
Nazwa zamówienia
Všeobecné antiinfektíva
Numer zamówienia
17/2023
Numer ogłoszenia BZP
13372-MUT/2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 067-199591
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
310 630,40 EUR
Główny CPV
33651000-8 - Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Všeobecné antiinfektíva pre potreby FNsP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
03.05.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
03.05.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Oferty