Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:28

Karta DSZ #09131/2023/ODDVO
Pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy

Informacje

ID zamówienia
39911
Nazwa zamówienia
Pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy
Numer zamówienia
09131/2023/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
86/2023 pod číslom 16136 - MUT dňa 02.05.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 084-256268 zo dňa 28.04.2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
403 108,62 EUR
Główny CPV
34350000-5 - Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup tovaru - pneumatík pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tohto DNS bude priebežné dodanie nového tovaru, a to nových pneumatík, duší a ochranných vložiek pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy, traktory a prívesy kategórií N1, N2, N3, T, R, Ps, O1, O2, O3, O4 aj v prevedení G (N2G, N3G) vrátane protektorovaných pneumatík na nákladné vozidlá kategórie N1, N2 a N3 aj v prevedení G (N2G, N3G) minimálne v rozsahu, kvalite a parametroch definovaných v prílohe č. 3 súťažných podkladov – Informatívna špecifikácia ponúkaného tovaru k výzve v rámci DNS, a to minimálne v nasledovných parametroch:
• valivý odpor – úspora PHL: minimálne v kategórii podľa zadaných parametrov uvedených pri jednotlivých položkách predmetu zákazky v prílohe č. 3 súťažných podkladov – Informatívna špecifikácia ponúkaného tovaru k výzve v rámci DNS alebo parametre lepšie,
• priľnavosť v mokrom prostredí: minimálne v kategórii podľa zadaných parametrov uvedených pri jednotlivých položkách predmetu zákazky v prílohe č. 3 súťažných podkladov – Informatívna špecifikácia ponúkaného tovaru k výzve v rámci DNS alebo parametre lepšie,
• trieda hluku: nerozhoduje.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
26.05.2023 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.05.2027 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 484325722
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty

Oferty