Status: Zakończona

Czas serwera: 30.05.2023 02:31

Karta zamówienia #39913
Nový ERP systém

Informacje

ID zamówienia
39913
Nazwa zamówienia
Nový ERP systém
Numer zamówienia
39913
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmet zákazky je dodávka a inštalácia nového ERP systému, integrácia s existujúcimi systémami a riadenie procesov.

Podrobný opis zákazky a požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre sú uvedené v Prílohe č. 1 - PHZ špecifikácia predmetu zákazky.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2023 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ovocinárske družstvo Bonum
Adres
Lipnická 3035/162
Dunajská Lužná
90042, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Turlík
turlik@dobrejablka.sk
+421 903268008

Dokumenty