Status: Zakończona

Czas serwera: 30.05.2023 03:33

Karta zamówienia #39917
Servisné obslužné vozidlo

Informacje

ID zamówienia
39917
Nazwa zamówienia
Servisné obslužné vozidlo
Numer zamówienia
39917
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom prieskumu trhu je vypracovanie cenovej ponuky podľa požadovanej špecifikácie a parametrov na poľnohospodársku techniku za účelom dobudovania infraštruktúry pre zefektívnenie chovu hospodárskych zvierat na farme. Vozidlo musí byť homologizované pre premávku na cestných komunikáciách.
Predmetom zákazky je dodanie logického celku pod označením servisné obslužné vozidlo.

Opis označenia servisné obslužné vozidlo je uvedený v prílohe č.1 špecifikácia predmetu zákazky.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2023 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Roman Grešák
Adres
Ľubľanská 2981/5
Žilina
01322, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Roman Grešák
roman.gresak@gmail.com
+421 910159626

Dokumenty