Status: Trwająca

Czas serwera: 06.07.2020 20:17

Karta zamówienia #U/32/DIN/2019
Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa płyt postojowych samolotów na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach. Etap 1 – rozbudowa płyty postojowej PPS 1 w kierunku wschodnim

Informacje

ID zamówienia
3992
Nazwa zamówienia
Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa płyt postojowych samolotów na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach. Etap 1 – rozbudowa płyty postojowej PPS 1 w kierunku wschodnim
Numer zamówienia
U/32/DIN/2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 112-275866
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
51 667 294,94 PLN
Główny CPV
45235110-7 - Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych
Uzupełniające CPV
45235310-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg do kołowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL22 - Slaskie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/pokaz-przetarg/346.

W związku z modernizacją strony internetowej Zamawiającego, dokumentacja przetargowa dostępna jest pod nowym adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/145 .

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania i otwarcia ofert
05.08.2019 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
05.08.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adres
Korfantego 38
Katowice
40-161, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Dorota Jabłońska
djablonska@gtl.com.pl
+48 323927143

Dokumenty