Status: Zakończona

Czas serwera: 06.07.2020 18:09

Karta zamówienia #BBRSC/014/2019
Dodanie chrbtových lítiovo - iónových batérií

Informacje

ID zamówienia
3996
Nazwa zamówienia
Dodanie chrbtových lítiovo - iónových batérií
Numer zamówienia
BBRSC/014/2019
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
31434000-7 - Akumulatory litowe
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových vysokokapacitných chrbtových lítiovo – iónových batérií zaručujúcich najvyššiu možnú produktivitu a najdlhšiu dobu prevádzky profesionálnych akumulátorových zariadení. Súčasťou dodania predmetu zákazky sú náklady na dopravu a zaškolenie obsluhy k práci s predmetom zákazky. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v čase predloženia ponuky predmet zákazky v minimálne požadovaných parametroch, ktoré sú uvedené v Opise predmetu zákazky podľa prílohy č. 3 Výzvy – Opis predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.06.2019 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty