Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 17:34

Karta zamówienia #Nr sprawy 5/2023
„ Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 122,4 kWp i 199,8 kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach.”

Informacje

ID zamówienia
40072
Nazwa zamówienia
„ Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 122,4 kWp i 199,8 kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach.”
Numer zamówienia
Nr sprawy 5/2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00167580/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
45312310-3 - Ochrona odgromowa
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
27.04.2023 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
27.04.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Wioletta Czekajło
w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462911
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty