Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 16:35

Karta DSZ #DNS NL 2/2023
DNS _ Objednávka dopravy nesúvisiacej s prepravou osôb, prenájom dopravných prostriedkov, strojných zariadení a stavebných mechanizmov

Informacje

ID zamówienia
40093
Nazwa zamówienia
DNS _ Objednávka dopravy nesúvisiacej s prepravou osôb, prenájom dopravných prostriedkov, strojných zariadení a stavebných mechanizmov
Numer zamówienia
DNS NL 2/2023
Numer ogłoszenia BZP
13703-MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 070-215276
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
160 000,00 EUR
Główny CPV
60182000-7 - Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą
Uzupełniające CPV
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na zabezpečovanie činností DPB, a. s. súvisiacou s potrebou objednania dopravy alebo prenájmu zariadení na operatívne riešenie jednotlivých úloh špecifikovaných v konkrétnych výzvach. Podrobná technická špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
11.05.2023 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty