Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 21:27

Karta DSZ #DNS/23/01
Dynamický nákupní systém na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu

Informacje

ID zamówienia
40423
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupní systém na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu
Numer zamówienia
DNS/23/01
Numer ogłoszenia BZP
Z2023-015538
Numer ogłoszenia EU
2023/S 079-233982
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
200 000 000,00 Kč
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Dílčí dodávky zdravotnického spotřebního materiálu

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky zdravotnického spotřebního materiálu včetně dopravy do skladu zdravotnického materiálu zadavatele. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech. Zadavatel stanovuje dobu trvání DNS na dobu neurčitou nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty DNS.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Komentarz

Zadavatel si vyhrazuje právo DNS kdykoliv během doby jeho trvání zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (SOZP)

Tak

Terminy

Lhůta pro podání žádostí - zavedení DNS
19.05.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
19.05.2023 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí - zavedené DNS
Nieograniczone

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Adres
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Sylva Klementová
sylva.klementova@nnm.cz
+420 566801619
Link do profilu zamawiającego
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Dokumenty