Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 19:52

Karta DSZ #VZ005/2023
VZ05/2023 - Analýzy a implementace nadstavbových aplikací SAP

Informacje

ID zamówienia
40567
Nazwa zamówienia
VZ05/2023 - Analýzy a implementace nadstavbových aplikací SAP
Numer zamówienia
VZ005/2023
Numer ogłoszenia BZP
Z2023-016301
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
13 500 000,00 Kč
Główny CPV
72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
Uzupełniające CPV
72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
48812000-3 - Systemy informacji finansowej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Przedmiot zamówienia

Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na zajištění provozu a podpory systému SAP.

Specyfikacja warunków zamówienia

Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na zajištění provozu a podpory systému SAP.

Zadavatel rozdělil dynamický nákupní systém podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 2 kategorie:

Kategorie 1: Analýzy

- Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na analýzy, studie proveditelnosti, které se budou vázat na strategii rozvoje SAP. Případně také analýzy rizik a dopadů, blíže viz příloha č. 5 – Technická specifikace zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
- Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) bez DPH.


Kategorie 2: Implementace aplikačních nadstaveb SAP

- Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na implementaci aplikačních nadstaveb SAP, jako je například portál zaměstnance, docházka, schvalovací procesy (dovolená, práce z domova, služební cesty), blíže viz příloha č. 5 – Technická specifikace ZD.

- Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) bez DPH.

Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast do obou z uvedených kategorií tohoto DNS nebo do kterékoliv z nich samostatně.

V rámci každé kategorie dynamického nákupního systému zadavatel bude vyzývat k podání nabídky všechny dodavatele zařazené v dané kategorii v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky podle ustanovení § 140 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem.

Žádosti o účast se podávají výhradně prostřednictvím systému JOSEPHINE, kde budou probíhat i jednotlivé minitendry v rámci zavedených kategoriích.

Toto zadávací řízení je uveřejněno v elektronickém nástroji E-ZAK, který zadavatel používá jako svůj profil zadavatele, a to včetně aktivního prolinku na systém JOSEPHINE - https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40567/summary

Odkaz na profil zadavatele: https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_edit_1128.html

Skrze profil zadavatele NENÍ možné podávat žádosti o účast.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
26.05.2023 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
26.05.2023 12:15:00
Zavedené DNS
01.08.2026 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Český rozhlas
Adres
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Tomáš Vávra
tomas.vavra@rozhlas.cz
+420 221553430

Dokumenty

Kategorie 1: Analýzy

Status
Trwająca
Główny CPV
72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

Kategorie 2: Implementace aplikačních nadstaveb SAP

Status
Trwająca
Główny CPV
72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego