Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 13:12

Karta zamówienia #01/2019
Zpracování projektové dokumentace – Krytý bazén Louka – DPS

Informacje

ID zamówienia
4060
Nazwa zamówienia
Zpracování projektové dokumentace – Krytý bazén Louka – DPS
Numer zamówienia
01/2019
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Zpracování projektové dokumentace

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavební akce vedené pod názvem Krytý bazén Znojmo – Louka. Zhotovitel příslušné projektové dokumentace bere na vědomí, že zpracované dílo musí být v souladu s platnou právní úpravou zadávacích řízení pro výběr zhotovitelů samotné stavby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
09.07.2019 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.07.2019 13:00:00
Ważność ofert
07.10.2019

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Městský úřad Znojmo
Adres
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dobrá zakázka s. r. o.
info@dobrazakazka.cz
+420 774883284
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Pełną wersję dokumentacji dotyczącą zamówienia można znaleźć na Profilu zamawiającego.