Status: Trwająca

Czas serwera: 04.06.2023 08:46

Karta DSZ #28/2023
Liečivá pre srdcovocievny systém

Informacje

ID zamówienia
41151
Nazwa zamówienia
Liečivá pre srdcovocievny systém
Numer zamówienia
28/2023
Numer ogłoszenia BZP
17736-MUT
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
306 387,88 EUR
Główny CPV
33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Liečivá pre srdcovocievny systém pre potreby FNsP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
09.06.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty