Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 01:16

Karta DSZ #2023-34
Projekčné služby - projektové štúdie, projektové dokumentácie, služby odborného poradenstva

Informacje

ID zamówienia
41216
Nazwa zamówienia
Projekčné služby - projektové štúdie, projektové dokumentácie, služby odborného poradenstva
Numer zamówienia
2023-34
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
335 000,00 EUR
Główny CPV
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Uzupełniające CPV
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude poskytovanie projekčných služieb týkajúcich sa najmä vypracovania projektovej štúdie alebo projektovej dokumentácie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie alebo ako podklad napríklad pre stavebné konanie, prípadne iné konanie a služby týkajúce sa výstavby, ako napr. stavebný dozor. Požadované dokumenty musia byť vypracované v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk presne špecifikuje konkrétny rozsah predmetu zákazky, konkrétny CPV kód v zmysle súťažných podkladov, ako aj jeho podrobnú špecifikáciu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
15.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
15.06.2023 09:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.07.2026 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Oferty