Status: Zakończona

Czas serwera: 01.10.2023 09:48

Karta zamówienia #SA.270.9.2023
Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2023

Informacje

ID zamówienia
41268
Nazwa zamówienia
Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2023
Numer zamówienia
SA.270.9.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 090-277966
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 145 000,00 PLN
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Cena

z VAT

Komentarz

Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa naturalnego, łamanego w rozumieniu art. 7 pkt 4 PZP (wraz z usługą transportową i rozmieszczeniem), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2023.
Zamówienie obejmuje systematyczną, w miarę bieżących potrzeb dostawę 13 000 ton kruszywa, transport w miejsce zabudowy, wyładunek oraz rozgarnięcie równiarką lub podobną maszyną na wskazanym odcinku drogi wraz z zagęszczeniem walcem drogowym. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 31,5/63 mm – ok. 80% ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje – ok. 20% ilości zamawianego kruszywa. Grubość warstwy zabudowanego kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe oraz prawo opcji.

Terminy

Termin składania ofert
05.06.2023 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.06.2023 10:00:00
Termin składania ofert
28.06.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.06.2023 10:01:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Adres
Sobieskiego 1
Koszęcin
42-286, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Cezary Mazur
cezary.mazur@katowice.lasy.gov.pl
+48 696492682
Link do profilu zamawiającego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Dokumenty

Część I - Leśnictwa: Kalina, Boronów, Cieszowa, Kamienica

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
660 000,00 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część II - Leśnictwa: Lipowiec, Koszęcin, Piłka, Brusiek

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
660 000,00 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część III - Leśnictwa: Strzebiń, Piasek, Kalety, Dyrdy, Zielona

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
825 000,00 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy