Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:45

Karta zamówienia #PA/05/KA/2023
„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie”

Informacje

ID zamówienia
41383
Nazwa zamówienia
„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie”
Numer zamówienia
PA/05/KA/2023
Numer ogłoszenia BZP
Ogłoszenie 2023/BZP 00216543/01 z dnia 15 maja 2023
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
99 000,00 PLN
Kwota przeznaczona do realizacji
99 000,00 PLN
Główny CPV
75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie”

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
23.05.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.05.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
Adres
Batorego 24
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Adam Kłodowski
zamowienia@zgk.andrychow.pl
+48 602178933

Dokumenty