Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 02:46

Karta DSZ #S-SLE/22117/23
Dynamický nákupní systém – Nákup výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu – II.

Informacje

ID zamówienia
41547
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupní systém – Nákup výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu – II.
Numer zamówienia
S-SLE/22117/23
Numer ogłoszenia BZP
S-SLE/22117/23
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 000 000,00 Kč
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
48820000-2 - Serwery
30234000-8 - Nośniki do przechowywania
30123000-7 - Maszyny biurowe i przemysłowe
30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30140000-2 - Maszyny liczące i rachunkowe
38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32400000-7 - Sieci
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30192113-6 - Wkłady drukujące
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Nákup výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejných zakázek budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu v rozsahu zadávací dokumentace.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádostí - Zavedení DNS
22.06.2023 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí - Zavedené DNS
Nieograniczone

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adres
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Kategorie č. 1

Status
Trwająca
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30234000-8 - Nośniki do przechowywania
48820000-2 - Serwery
30123000-7 - Maszyny biurowe i przemysłowe
30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30140000-2 - Maszyny liczące i rachunkowe
38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32400000-7 - Sieci
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

Kategorie č. 2

Status
Trwająca
Główny CPV
30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych
Uzupełniające CPV
30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30192113-6 - Wkłady drukujące