Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:04

Karta zamówienia #ZG.270.3.9.2023
„Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w roku 2023”

Informacje

ID zamówienia
41629
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w roku 2023”
Numer zamówienia
ZG.270.3.9.2023
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Kwota przeznaczona do realizacji
88 405,92 PLN
Główny CPV
77110000-4 - Usługi doraźne produkcji rolnej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika do zapytania ofertowego.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
cz. 1 ob. 29 brutto 32 177,50 zł
cz. 2 ob. 46 brutto 56 228,42 zł

Terminy

Termin składania ofert i dokumentów
26.05.2023 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.05.2023 11:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Adres
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Dokumenty