Status: Trwająca

Czas serwera: 27.09.2023 16:54

Karta zamówienia #MAGS OVO 51624/2023
Front-end vývoj digitálnych služieb

Informacje

ID zamówienia
41633
Nazwa zamówienia
Front-end vývoj digitálnych služieb
Numer zamówienia
MAGS OVO 51624/2023
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 101/2023 - 24.05.2023, zn. 18578 - MSS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 098-307199
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
500 000,00 EUR
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky je obsahom súťažných podkladov v časti A. Pokyny pre záujemcov, bod 3 Rozdelenie zákazky na časti.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti front-end vývoja, ktoré spočíva predovšetkým v technickom vývoji pripravených a otestovaných vizuálnych prvkov prostredníctvom front-end technológií (Typescript, React, Nextjs, Tailwindcss). Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2023 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
19.06.2023 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jakub Horváth

Dokumenty