Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 18:47

Karta zamówienia #41634
Linka na výrobu kuracích stripsov / Line for production of chicken strips

Informacje

ID zamówienia
41634
Nazwa zamówienia
Linka na výrobu kuracích stripsov / Line for production of chicken strips
Numer zamówienia
41634
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 151 485,67 EUR
Główny CPV
42215000-6 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks výrobnej linky určenej na prípravu kuracích stripsov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch
The subject of the order is delivery line for the preparation of chicken strips, More detailed information regarding the subject of the contract is provided in the tender documents

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Pierre Baguette s. r. o.
Adres
Veľkoúľanská 1716/9
Sládkovičovo
92521, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Zuzana Waczlavová
waczlavova@eurodotacie.sk
+421 917387719

Dokumenty