Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:46

Karta zamówienia #41635
Špirálová mraznička / Spiral freezer

Informacje

ID zamówienia
41635
Nazwa zamówienia
Špirálová mraznička / Spiral freezer
Numer zamówienia
41635
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
636 500,00 EUR
Główny CPV
42215000-6 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka 1ks špirálovej mrazničky k výrobnej linke na produkciu kuracích stripsov .Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch. The subject of the order is delivery is Spiral freezer for the Production line for the preparation of chicken strips. More detailed information regarding the subject of the contract is provided in the tender documents

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Pierre Baguette s. r. o.
Adres
Veľkoúľanská 1716/9
Sládkovičovo
92521, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Zuzana Waczlavová
waczlavova@eurodotacie.sk
+421 917387719

Dokumenty