Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:36

Karta zamówienia #41654
Skupinová búda pre teľatá na zelenej lúke a Individuálna búda pre teľa - stavba na zelenej lúke

Informacje

ID zamówienia
41654
Nazwa zamówienia
Skupinová búda pre teľatá na zelenej lúke a Individuálna búda pre teľa - stavba na zelenej lúke
Numer zamówienia
41654
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Skupinové ustajnenie teliat vo vonkajších búdach na farme Borová.
Teľatá odchované počas mliečnej výživy vo vonkajších individuálnych búdach sú umiestnené vo väčších skupinových vonkajších búdach. Sú tam podstielané búdy s výbehom pre 4-6 teliat. Teľatá sa tu obvykle nechavajú 3-4 týždne. Zvykajú si na skupinový chov a sociálne kontakty s inými teľatami. Vonkajšie skupinové búdy majú ostatné podmienky rovnaké ako pri individuálnych.
Individuálny ustajňovací priestor pre teľatá musí chrániť pred extrémnymi podmienkami prostredia. Dobré ustajnenie nemôže nahradiť zlú výživu a organizáciu chovu, ale zlé ustajnenie môže ich efekt výrazne znížiť. Keď majú teľatá v ustajňovacom priestore pohodu a sú v dobrom zdravotnom stave, môžu podávanú energiu a živiny využívať na prírastky a nemusia ju vynakladať na prekonávanie stresov z prostredia. Najrozšírenejším ustajnením teliat počas mliečnej výživy je ustajnenie vo vonkajších individuálnych búdach. Hlavným prínosom chovu teliat v búdach je výborné vetranie a minimalizovanie prenosu chorôb z jedného teľaťa na druhé.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.06.2023 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
RUPOS, s.r.o.
Adres
Ružindol 448
Ružindol
91961, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing Ladislav Vysoký
rupos@rupos.com
+421 910739083